Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: Poniedziałek - Piątek: po mszy św. wieczornej. Środa, Niedziele i Święta: nieczynne.

Spisywanie protokołów przedślubnych i rozmowy z Narzeczonymi - proszę o wcześniejsze ustalenie terminu (np. po Mszy św.)

Chrzest: Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej. W takiej sytuacji chrztu udziela się poza Mszą, w ustalonym z duszpasterzem terminie).zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego, dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Chrzestni: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu ukończył 16 lat jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniac tej funkcji osoba pozostajaca w stałym związku pozamałżeńskim),  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Przed chrztem trzeba się zaopatrzyć w: świecę, biała szatka.

Daty Mszy chrzcielnych w 2018 roku - godzina 16,00: 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12

Roczki: Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę "roczków" przynosimy świece.   Daty Mszy za roczne dzieci, odprawianych o godzinie 16,00: 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07, 18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12

Bierzmowanie: Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania: świadectwo chrztu, zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii. Bierzmowanie dla Doroslych w katowickiej Archikatedrze: 22 marca, 10 maja, 21 czerwca, 4 października, 22 listopada 2018 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu katechez.

Ślub kościelny: Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:Dowody osobiste.- Metryki chrztu - nie starsze niż trzymiesięczne, - Zaświadczenia o bierzmowaniu ( jeśli nie ma wzmianki w metryce chrztu).- Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej.- Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej. Tegoroczne spotkania przedmałżeńskie będą prowadzone wespół z parafią św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, w następujących terminach: 1 spotkanie: 7 października 2018, 18.00-20.00 w Bojszowach Nowych (sala katechetyczna), 2 spotkanie: 14 października 2018, 18,00-20,00 w Bojszowach Nowych (sala katechetyczna), 3 spotkanie: 21 października 2018, 18,00-20,00 w Bojszowach Nowych (sala katechetyczna).

Trzy miesiące przed wybraną datą ślubu spisuje się protokół przedślubny.Do spisania protokołu z w/w dokumentów potrzebne będą cztery pierwsze pozycje.Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.Młodzi przystępują po raz pierwszy do spowiedzi. Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Jeżeli świadkowie nie mogą się stawić wystarczy podać ich imiona, nazwiska, wiek oraz adresy. Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi powinniście przystąpić do spowiedzi. Zawierając małżeństwo z osobą innego wyznania, ale ochrzczoną, o zgodę prosi się biskupa diecezji, na terenie której mieszka ta osoba. Prośbę składa się za pośrednictwem parafii, w której odbędzie się ślub (o zgodę występuje proboszcz). Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Msze św.

Msze św. niedzielne:    

8.00, 10.30, 16.00, sobota: 17.30
Msze św. w tygodniu:  

pn., wt., czw., pt. 17.30; 

śr. 7.00

Hasło roku 2017/2019

„Duch, który umacnia miłość”


Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6748