Kancelaria Parafialna

Godziny urzędowania kancelarii parafialnej: Poniedziałek - Piątek: po mszy św. wieczornej. Środa, Niedziele i Święta: nieczynne.

Spisywanie protokołów przedślubnych i rozmowy z Narzeczonymi - proszę o wcześniejsze ustalenie terminu (np. po Mszy św.)

Chrzest: Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców (osoby, które nie zawarły Sakramentu Małżeństwa, mogą ochrzcić dziecko tylko wtedy, gdy zamierzają je wychowywać w wierze katolickiej - w takiej sytuacji chrztu udziela się poza Mszą, w ustalonym z duszpasterzem terminie),zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego, dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania).

Chrzestni: Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto: jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, ukończył 16 lat, jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej  Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (nie mogą wypełniac tej funkcji osoba pozostajaca w stałym związku pozamałżeńskim),  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej ,nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest. Przed chrztem trzeba się zaopatrzyć w: świecę, białą szatę dla dziecka.

Daty Mszy chrzcielnych w 2019 roku - godzina 16,00 (zasadniczo trzeca sobota miesiąca):  19.10, 16.11, 21.12. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku, udzielanie chrztu odbywać się będzie zasadniczo w trzecią NIEDZIELĘ miesiąca, podczas Mszy o 16,00: 19 stycznia, 16 lutego, 15 marca, 19 kwietnia, 24 maja (wyjątkowo!), 21 czerwca, 19 lipca, 16 sierpnia, 20 września, 18 października, 15 listopada i 27 grudnia (wyjatkowo!). 

Roczki: Dzieci do Mszy w rocznicę chrztu zgłaszamy w kancelarii parafialnej lub (wyjątkowo) w niedzielę po Mszach św. Na Mszę "roczków" przynosimy świece.   Daty Mszy za roczne dzieci, odprawianych o godzinie 16,00 w 2019 roku, jak w przypadku Mszy chrztów:  19.10, 16.11, 21.12. W 2020 roku, jak powyżej (zasadniczo w  3 niedzielę miesiaca), podczas Mszy chrztów.

Bierzmowanie dorosłych: Wymagane dokumenty do przyjęcia bierzmowania: świadectwo chrztu, zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii, w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii. Bierzmowanie dla Dorosłych w katowickiej Archikatedrze: 4 kwietnia, 23 maja, 27 czerwca, 10 października, 21 listopada 2019 roku. Do przyjęcia Bierzmowania zgłasza Ksiądz Proboszcz, po ukończeniu przez Kandydata specjalnego cyklu katechez.

Ślub kościelny: Dokumenty niezbędne do zawarcia ślubu kościelnego:Dowody osobiste - Metryki chrztu (nie starsze niż trzymiesięczne) - Zaświadczenia o bierzmowaniu ( jeśli nie ma wzmianki w metryce chrztu)- Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadgimnazjalnej- Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o wykluczeniu przeszkód do zawarcia małżeństwa (tzw. ślub konkordatowy). Tegoroczne spotkania przedmałżeńskie będą prowadzone wespół z parafią św. Jana Chrzciciela w Bojszowach, w terminach: wiosennym (trzy niedziele: 17 marca, 24 marca, 31 marca 2019 roku - obowiązuje obecność na wszystkich trzech spotkaniach!) i jesiennym (terminy zostaną podane w ogłoszeniach duszpasterskich).

Trzy miesiące przed wybraną datą ślubu spisuje się protokół przedślubny.Do spisania protokołu potrzebne są w/w dokumenty. Po spisaniu protokołu, przez 2 tygodnie w parafiach młodych głoszone są zapowiedzi.  Dzień przed ślubem narzeczeni po raz drugi powinniście przystąpić do spowiedzi.  Na ślub z osobą nieochrzczoną potrzebna jest dyspensa, którą może wydać biskup. Zgoda biskupa konieczna jest także przy ślubie z osobą innego wyznania, badź ateistą. O dyspensę występuje  proboszcz parafii. Świadkami mogą być osoby tej samej płci.

Porady prawne: W kancelarii, raz na 2 miesiące, dyżuruje Pani Radca Prawny, udzielająca bezpłatnych porad z prawa cywilnego osobom potrzebującym z terenu naszej Parafii. Dyżury w 2019 roku zostały zaplanowane w następujące poniedziałki o 19,00: 4 lutego, 8 kwietnia, 10 czerwca. Na spotkaniu proszę przedstawić precyzyjnie sformułowany problem oraz zabrać ewentualną dokumentację omawianej sprawy.

Msze św.

Msze św. niedzielne:    

8.00, 10.30, 16.00, sobota: 17.30
Msze św. w tygodniu:  

pn., wt., czw., pt. 17.30; 

śr. 7.00

Hasło roku 2018/2019

„W mocy Bożego Ducha”


Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 października 2019

(294. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10771